fbpx

Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika:

  •  – selgitab, mida me teeme Kliendi* ja/või Ostja isikuandmetega;
  • –  selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid;
  • –  aitab Kliendil ja/või Ostjal aru saada, kuidas tema isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on Kliendi ja/või Ostja õigused oma isikuandmetega seoses.
  1. Üldist

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on  Naturalinda OÜ, registrikood 12746839.

Kliendi ja/või Ostja isikuandmete töötlemisel järgib  Naturalinda OÜ Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kõik  Naturalinda OÜ valduses olevad Kliendi ja/või Ostja isikuandmed on kogutud otse Ostjalt ja/või Kliendilt.

Kasutame Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid eesmärkidel, milleks  Naturalinda OÜ neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses  isikuandmete kaitse nõuetega.

2.   Ostja isikuandmete töötlemine ostu-müügilepingu täitmiseks

a) Ostjalt kogutakse isikuandmeid ostu-müügilepingu sõlmimiseks.

b) Ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vaja Ostjalt koguda järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress kullerteenuse vahendusel kauba kättetoimetamiseks.

c) Ostu-müügilepinguga kogutud Ostja isikuandmeid võib  Naturalinda OÜ edastada kolmandatele lepingulistele partneritele (pakiveoteenuse/kullerteenuse/otseturundusteenuse osutajad).

d) Ostu-müügilepingu sõlmimisel kogutud Ostja isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seadusest tulenevalt 7 aastat.

3.   Kliendi ja Ostja õigused

OÜle Naturalinda on Kliendi ja/või Ostja õigused olulised, seega järgnevalt anname ülevaate kõigist Kliendi ja Ostja õigustest seoses enda isikuandmetega.

Kliendil ja Ostjal on järgmised õigused:

a) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega  Naturalinda OÜ poole kirjutades e-posti aadressile info.naturalinda@gmail.com

b) Klient ja/või Ostja võib igal ajal pöörduda  Naturalinda OÜ poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.

c) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal õigus pöörduda  Naturalinda OÜ poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.

d) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Naturalinda kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).

e) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Naturalinda piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.

f) Klient võib paluda OÜ-l Naturalinda enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.

g) Klient ja/või Ostja võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist,  Naturalinda OÜ andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil info.naturalinda@gmail.com

h)  Naturalinda OÜ Kliendil ja/või Ostjal on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

4.   Kliendi ja/või Ostja isikuandmete edastamine

 Naturalinda OÜ edastab Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

a) Lepingu alusel veo – või kullerteenuse pakkujatele;

b) Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;

c) Lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele.;

d) Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.   Andmekaitseametnik

a)  Naturalinda OÜ andmekaitseametnik on Kaia-Kaire Hunt.

b)  Naturalinda OÜ andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil info.naturalinda@gmail.com

c) Andmekaitseametnikul on kohustus Kliendi ja/või Ostja pöördumistele vastata hiljemalt peale 30 päeva möödumist alates e-kirja kättesaamisest.

6.   Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

d) Tagamaks Kliendi ja/või Ostja isikuandmete kõrge kaitstus, võtab  Naturalinda OÜ kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.

e)  Naturalinda OÜ tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.

f) Kõiki  Naturalinda OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus kogutud Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritajal isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Isikuandmete vastuvõtjad on:

Kliendi tellimused ja arved:

– Merit majandustarkvara

– Woocommerce e-poe rakendus

Tarnijad – tellimuste edastamiseks:

-Itella Smartpost, Omniva, DPD Eesti

Maksevahendajad – tellimuste eest tasumiseks:

– Maksekeskus, pangad

Statistika kogumine – info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:
– Facebook Pixel
– Google Analytics

Turundus

Teadke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö Lookalike Audience) Facebookis, Google’is, YouTubes, LinkedInis ja/või Instagramis reklaame.

Ostukorv
Scroll to Top